Bẫy hơi (bẫy hơi)

Bẫy hơi là một công cụ được sử dụng để loại bỏ nước khỏi hơi nước, nơi nước này không hữu ích vì nó thực sự cung cấp các chướng ngại vật hoặc tổn thất khác cho dòng hơi. Bẫy hơi này được lắp đặt ở nơi thấp nhất của đường ống hoặc túi đựng ống (Drip Leg). Việc lắp đặt Bẫy hơi cũng không được làm ngược lại, chú ý hướng mũi tên trên thân bẫy hơi. Nếu không có mũi tên, hãy thử hỏi kỹ thuật hoặc các bên liên quan.

 Như tên gọi của nó, dụng cụ này đóng vai trò là nơi tích tụ hơi nước ngưng tụ và sau đó nó được tự động xả vào bể chứa nước chung.

Việc sử dụng bẫy hơi thường nằm trên đường thoát nước của hệ thống, nơi hệ thống chỉ thỉnh thoảng xả hơi trong đó. Hình sau là một phần chung của bẫy hơi.

Thật vậy, công cụ này có vẻ tầm thường, nhưng nó có một chức năng quan trọng. Đó là giữ cho hệ thống chứa đầy hơi nước. Nước tích tụ sẽ được loại bỏ định kỳ bằng bẫy hơi.

Hệ thống làm việc đơn giản. Bẫy hơi này sử dụng hệ thống phao, nếu hơi nước ngưng tụ trong đó thì tự động một lượng nước nhất định sẽ làm phao nâng lên và thoát hết nước hiện có qua bẫy hơi.

Cách thức làm việc:

1. Bẫy hơi ở khu vực đường ống thấp nhất, nơi được coi là nước có thể đã treo trên túi đựng ống (Chân nhỏ giọt)

2. Bẫy hơi này sẽ đổ nước vào hệ thống hơi nước có áp suất thấp hơn

3. Hệ thống bẫy kín để thoát nước bằng các van ở mặt … Read More...

Difference between Ball Valve, Globe Valve and Gate Valve

In the industrial world of piping systems, you will usually come across terms called Valve Ball, Valve Globe, and Valve Gate. So what are the differences between these three types of pipe valves, and what are their uses in the gas and oil industry, petrochemicals, mining, power plants, airports, ports, oil refineries, and other factories?

What are Valves?

Before reviewing it in more detail, you must know what is a pipe valve? The valve itself is a component in fluid flow that has a function to regulate the flow of the fluid, either opening or closing it. The way the pipe valve works is usually to adjust the position of the membrane valve cover which can be done manually or automatically.

Then how to manually close like what? Yes like most valves. For example, when you open the faucet to take a shower, that’s an example of opening and closing the valve manually. Then how about automatic valve closing? This type is often found in control valves.

Then if you ask how is the connection of this valve with the pipe? Well, the connection that usually connects the valve to the pipe is threaded or flange.

Connections with flanges have their advantages and disadvantages. The drawback is that if you use a flange connection, the valve will take up quite a bit of space (because it’s big and heavy). Then the advantage is that it can be easily disassembled and installed for maintenance.

So what exactly is the difference between Valve Ball, Globe, and Gate?

1. Valve Ball

The ball valve is a valve with a ball-type (ball). In the valve ball, there must be a sphere like a hollow ball. The ball valve can be closed with only (quarter) turn, so you can adjust the flow from an angle … Read More...

Mẹo xác định vị trí nhà kho và lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất

Nơi lưu trữ đóng một vai trò lớn trong thế giới thương mại, nó còn được quyết định bởi cách xác định đúng vị trí nhà kho. Tòa nhà ở dạng không gian trống có thể được sử dụng làm nơi phân loại, chế biến, đóng gói và lưu trữ sản phẩm trước khi phân phối. Sự sẵn có của kho cần được sắp xếp hợp lý để duy trì chất lượng của nó.

Vị trí chính xác của nhà kho quyết định bao nhiêu chi phí xuất đi và lợi nhuận thu được. Nếu có thêm không gian lưu trữ, điều này sẽ làm tăng chi phí vận hành, nhưng sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh chóng hơn. Do đó, cần có giải pháp kho thông minh để xác định số lượng và khoảng cách các kho với ngân sách của công ty.

Cách xác định vị trí không gian lưu trữ

Việc xác định vị trí của nhà kho không nên được thực hiện một cách hấp tấp. Một số yếu tố cần được xem xét để giảm chi phí hoạt động của công ty. Những phương pháp này rất phù hợp cho những người muốn thuê hoặc xây dựng một khu vực lưu trữ mới vì nhiều lý do khác nhau.

• Yếu tố bên ngoài

Đảm bảo rằng trước khi thiết lập khu vực lưu trữ, bạn phải biết một số chính sách của chính phủ quy định các vấn đề liên quan đến ngành. Tìm hiểu bản đồ các khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển của khu vực xung quanh. Môi trường ổn định có thể là một yếu tố quyết định sự an toàn và hoạt động trơn tru. Sau đó, tránh các khu vực dễ xảy ra … Read More...

Computer Networking

Businesses in most of the industries today rely on their IT infrastructure for delivery of their products or services. However, there are measures to ‘insure’ it. Life insurance policies provide a monetary benefit to the descendants of the deceased individual. With a small cleaning business you may not be able to provide health insurance, but consider other incentives that you can give to get and keep employees.

Call forwarding facility could be another facility that could be considered by companies when they sign up for a new service provider. I have seen companies collapse at the weight of having to finance other businesses all because they simply wanted orders and debtors.business service

The second part of international class 35’s description, business services, is not straightforward at all. Some suppliers offer small business phone service that comes with extra services incorporated. You don’t have to wait for your restaurant delivery service to formally start before you start promoting it to your customers.

Accounting is tracking the cash flow and handling the day-to-day finances of a business, with an eye for the sales target. We do not warrant any products, services, or content. Offering your customers extra services is always a welcome gesture as customers like to have a variety of choices.

The startup and operating costs of a temporary staffing agency are much lower than many other businesses. You can actually do a customer service job from your home. More focus will probably be placed on connecting with client companies and convincing them that your services will help their businesses.business serviceRead More...

10 Of The World’s Best Business Development Ideas

In one really successful distribution company that I work with, all of the outside sales people have the business card title, Business Development Representative. Think about what new products or services you’d like to introduce, what markets you’d like to branch into, how you’d like to improve your relations with customers, how many new distributors you’d like to add, how you will make thing better for your employees, partners, even your community, and of course, what lifestyle and “work- style” changes you’d like for yourself.

In most cases, you hire a business development consultant to help you solve a specific problem or more often help you define a plan of action for taking you where you want to go. In such cases, you want someone who can deliver in writing a road map for future activities.

Just as when buying any service, when contracting for professional business development services it is important to have clear deliverables. Companies often tailor their business development time and funds to the target opportunities that are available and appropriate to their marketplace.business development

Attending trade shows is one business development idea that makes perfect sense because it offers business owners the opportunity to network and to even size up the competition as well. Moreover, the acquisition of client testimonials through the channel of customer care executives will assist the business organizing specialist to identify the areas for the new range of products & develop a suitable marketing strategy for them.business development

2) ECONOMICS: The second most likely reason to hire an expert business development consultant is saving money. The strongest objection to the separation of a sales force into hunters (new business development) and farmers (Account Management) is that it makes for an awkward transition for the customer after they have signed on the dotted line.… Read More...

SBA Loans Help Small Businesses

Let’s start with some review of what types of companies primarily drive the US economy. All businesses should look at their organizational structure and continually assess what will allow the company to perform in an optimal way. In the recent years, corporates are increasingly hiring business coaches to build their businesses effectively. There are numerous websites on the internet that lists loan companies that perform through SBA loan businesses.

The United States ‘Small Business Administration’, is a government agency that provides loan guarantees geared toward stimulating the expansion of business as well as funding for business transactions. Upstream Brewing Company reached out to another approved lender under the SBA for a 504 loan.

The Small Business Administration (SBA) is a great place to start and can help lead those just starting out in the right direction. Charge Card: A type of credit card where no interest rate is charged, but it requires the cardholders to pay the full amount of the bill each month.small business administration

Most of the government business grants are for nonprofit organizations and institutes working on projects that will help develop the community. Platinum Card: A type of credit card that offers a higher credit limit and perks, usually provided to people with good credit history and higher incomes.small business administration

Generally, when fraudulent activities are experienced or suspected, the customer or the issuer can place a security alert, known as ‘fraud alert’, on the credit card account to avoid further malpractices. For business transactions the most common and flexible program offered by the SBA is its flagship 7(a) Loan program.small business administrationRead More...

Use Business Intelligence In Retail Insurance Marketing

Plan meticulously before launching a business intelligence (BI) project. Data analytics surely leads to take the most accurate decisions and highly predictable results. In turn, when companies demonstrate that they have strong risk management tactics, shareholders and investors will feel more comfortable putting money into a business.

The method needs to be calibrated, according to the nature of a business, to yield better predictive sales data. The options for implementing employee evaluations are the same as for any BI implementation and are covered in my article “Business Intelligence – Project Management Tips”.business intelligence

Customers, competitors, business partners, economic environment and forecasts, and internal operations data all play a part in the business intelligence dynamic. Another benefit that you can get from the business intelligence for crisis management is that you will be able to make a thorough survey in your commercial facilities and offices.

Initiating from the data gathering stage, the whole process requires performance indicators or performance evaluation metrics that could measure the steps time to time that will stop the issue at an early stage. Partners: Making sure to use a careful selection process in selecting partners, and that all of your partners deliver on a timely, professional basis and offer affordable prices are keys to making your business run smoothly.

There are different forecasting methods that focus on varying time scales and use different methods of analyzing market data. Despite being a technological invention, Big Data Analytics is an art that handled correctly can drive your business to success. It also increases your control over data and such decisions are applicable to all type of industries.… Read More...

Business Casuals

Business ethics are an almost daily topic in the news, in business schools, in the workplace and in our homes. These agencies rely on social networking of their insurance agents, to get them good customers. An individual’s knowledge level regarding an issue can help to determine ethical behavior. Such focus will have beneficial effects on all stakeholders and a long term benefit to the bottom line by improving stakeholder relations and avoiding costly lapses in ethical behaviors which are damaging to the organization and its stakeholders.

The employees of the organization, also has to follow the same ethical principles. They assert that to assume that the primary function of a business is to serve its client base in an ethical manner is idealistic and that the nature of a free economy dictates that ethics must take a back seat to increasing profits.business ethics

Although not all strategic decisions can be played out in a public forum for competitive and confidentiality reasons, the outcomes of those decisions (changes to organizational structure, design, resource allocation, product direction etc.) should be communicated as thoroughly as possible including the rationale and criteria behind the decision to help employees understand the decision and make a better connection between the firm’s espoused values and those used to make important decisions.

Unfortunately too many people perceive that ethics only need to be presented to “bad” companies that need to reform. The types of personal goals an individual aspires to and the manner in which these goals are pursued have significant impact on that individual’s behavior in an organization.business ethics

Large organizations put more interest on public, the managers are eager to have public opinion and always seek to maintain a proper image of company in their minds. We at FRP Development conduct business in strict compliance with both the … Read More...

All You Need To Know About Business Liability Insurance

As part of the terms of a mortgage loan, most lenders require borrowers to carry property insurance. Your insurance agent can describe the various types of liability insurance coverage that are available. Employers’ liability insurance is completely different to public liability, in that it is specific to any incident relating to an employee of the company itself.

Having business liability insurance transfers the risks of financial loss, caused due to the claims made against the business, to the insurer. Keyman insurance policy is the one purchased by a businessman to secure the potential losses of his resources and cover the incapacity or death of a key employee.

This type of policy covers cost for such tragedies as fire or any other natural disaster but does not cover those caused by auto or workmen compensation or health problem. If you employ people you will need Employers Liability Insurance which will cover you from claims that an employee might make if they are injured or fall ill whilst at work.business insurance

A replacement cost coverage furnishes coverage to repair or replace the mobile home in the absence of any deduction for depreciation, up to the value of coverage purchased. As an Accountant, in order to cover your business from potential claims you will need Professional Indemnity Insurance.business insurance

This provides you protection in instances when property belonging to your company or a customer is damaged. Casualty insurance policies cover accidents. The policy has to pay for some kinds of accidental damage to a home, belongings, and other structures. In this form of an insurance contract, the insurance covers the losses by the insurance company irrespective of the party responsible for the losses.business insuranceRead More...

Business Management, Review And Planning

We have identified 7 components that are common emerging requirements when it comes to a business management system. If the process is not monitored and the nonconforming product rate goes beyond 2{a544fcfbee84639416dfece5ac6ddf075f70fe8a41d1efc968f09534c647edb7}, the organization would have to analyze the cause(s) and implement corrective action to get the final inspection process back in tolerance, but by this time the issue may be bigger, than if addressed at 1{a544fcfbee84639416dfece5ac6ddf075f70fe8a41d1efc968f09534c647edb7} and would have resulted in increased customer dissatisfaction.

It utilizes human resources for the achievement of organizational goals. ISO 9001 should be thought of as a business management tool for your organization to drive real value and results. When effective managers make a decision they go through a process that enables them to make the right decisions quickly.business management

Sometimes, a process improvement team is also formed to assist the process owner in making the performance process more efficient. Some organizations only think about it when one of their primary customers ask them are they ISO 9001 certified or they encounter it on a bid questionnaire for a project.business management

Xerox: to help people find better ways to do great work (by constantly leading in document technologies, products and services that improve customer work processes and business results). Review the ideas in your notebook on a regular basis as these can help you to come up with new projects, business ideas, solutions to problems and ways to save money.

ISO 9001 is much more than a standard, it should be part of a business’ strategic plan and not simply thought of as a quality management standard for product or service conformance or as a standard to achieve ISO 9001 certification. Instead, we tend to think in terms of the various processes, tasks, and objects subject to management.business managementRead More...